Rettelse i H1 v3

Liten rettelse i oppskrift H1 Heiabakk med rundfelling versjon 3 (v3).

Feil referanse til pinnenummer under avsnittet Bolen.

Linje 2-3 under avsnitt Bolen. Det står: «Skift til p nr Alt.a: 3 / Alt.b: 3,5 og strikk gl.strikk». Det SKAL stå: «Skift til p nr Alt.a: 3,5 / Alt.b: 4 og strikk gl.strikk».