Legge opp på doble pinner

For å oppnå en fin og jevn oppleggskant kan det være en fordel å legge opp forholdsvis fast. Det blir da ofte litt stramt, i alle fall blir det det hos meg. Hvis oppleggskanten er for stam, kan det hende at plagget snevrer seg litt mye inn. I dette blogginnlegget skal jeg vise dere et lite triks for å få en fin og jevnt oppleggskant uten at den blir for stram.

 

Oppleggskant med settpinner

Når jeg legger opp på settpinner, for eksempel hvis jeg skal strikke erme eller sokk, legger jeg alltid opp på doble pinner. Det vil si, jeg to og to pinner sammen, og så fordeler jeg maskene på pinnene etterpå.

Doble settpiner
Bruker to pinner sammen som om de var én

Legge opp på to og to pinner

For å ta det trinn for trinn. Jeg tar to settpinner og holder dem sammen som om de skulle ha vært én pinne. Så legger jeg opp på vanlig måte men lar maskene være på begge pinnene samtidig.

Oppleggskant
Legge opp på doble pinner

Jeg legger opp halvparten av maskene, og så tar jeg to nye pinner som jeg holder sammen og legger opp resten av maskene på. La oss for eksempel si at jeg skal legge opp 48 masker. Da legger jeg først opp 24 masker på de to første pinnene, og så 24 masker på de to neste pinnene. Samtidig bruker jeg å passe på at maskeantallet på hver del er delelig med to. Dersom det totale maskeantallet er et tall som ikke er delelig med fire, for eksempel 52, bruker jeg da og ta to masker mer åpen del. Med 52 masker blir det da 24 masker på en del og 26 på den andre.

 

Fordele maskene

Deretter fordeler jeg maskene på alle de fire pinnene. Dette gjør jeg ved å dra den ene pinnen utover til bare halve maskene er igjen på denne pinnen. Deretter drar jeg den andre pinnen i motsatt retning til alle maskene er på bare en pinne. Slik gjør meg med begge delene.

Jeg bruker å fordele maskene  slik at det er partall på alle pinnene, for da synes jeg det er enklere å strikke vrangborden. På den måten får jeg alltid begynne med rett maske på alle pinnen. Forutsatt at det er vrangborden med 1 rett og 1 vrang maske da. Dersom det er 2 rett og 2 vrang, bruker jeg å passe på at maskene på hver pinne er delelig med fire.

Bruker vi eksemplet med 48 masker, blir det 12 masker på hver pinne. Dersom det er 52 masker, som var det andre eksemplet, fordeler jeg de 24 maskene på den ene delen likt, 12 på hver. De 26 maskene på den andre delen deler jeg ulikt, slik at det blir 12 på en pinne og 14 på den andre.

Pinner
Fordele maskene

 

Da er det bare å strikke i vei, med en oppleggskant som ser bra ut, men med løse masker som er lette å strikke. Det kan være greit å være litt obs den første omgange, siden maskene kan være litt løse og pinnene lett kan gli ut. Etter de første omgangen sitter pinnene like fast som ellers.

Merket med: ,,,